data wydruku: 2024-06-25 18:16:01
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Bezpłatne badania mammograficzne oraz cytologiczne

Ośrodek Diagnostyczny Fundacji  SOS Życie z Mielca,

zaprasza kobiety  do CYTOMAMMOBUSU który będzie 

stacjonował obok Urzędu Gminy

w dniu 4-5 grudzień w godz. 9-17  na

 bezpłatne badania mammograficzne na najnowocześniejszym

i najlepszym cyfrowym mammografie

dla kobiet w wieku 50 - 69 lat

oraz na bezpłatne badania cytologiczne

dla kobiet w wieku 25 - 59 lat

rejestracja telefoniczna pod numerem:   tel 17 582 40 60

Projekt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację SOS Życie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej oraz Federacją Stowarzyszeń „AMAZONKI” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.06.00-18-0001/17-00 z dnia 27 września 2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.