data wydruku: 2024-06-25 17:44:39
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Konkurs ,,Odkręcamy - wygrywamy!!!" rozstrzygnięty

nakrętki
nakrętki

W ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego zbiórki nakrętek  dla uczniów szkół  podstawowych  oraz przedszkoli z terenu Gminy Niwiska zostały przyznane nagrody rzeczowe za zajęte I, II i III miejsce oraz nagrody za wzięcie udziału. Konkurs trwał od 1 do 30 września  2020 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu było nagranie krótkiej piosenki o nałogach lub o segregacji odpadów. W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe z miejscowości: Niwiska, Przyłęk, Kosowy, Trześń, Siedlanka  i Hucisko  oraz Punkty Przedszkolne z Przyłęka, Trześni, Huciny, Siedlanki i Kosów. W dniu 7 października dokonano rozstrzygnięcia konkursu, którego celem było propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych poprzez angażowanie się  w przedsięwzięcie związane z selektywną zbiórką odpadów oraz walka z nałogami.

Łącznie w szkołach i przedszkolu  na terenie Gminy zebrano 1 845  kg, z czego :

Szkoła Podstawowa w Kosowach –  56 kg
Szkoła Podstawowa w Hucisku – 248 kg
Szkoła Podstawowa w Trześni  - 135 kg
Szkoła Podstawowa w Przyłęku – 130 kg
Szkoła podstawowa w Niwiskach - 260 kg
Szkoła Podstawowa w Siedlance - 227 kg

Punkt Przedszkolny  w Przyłęku – 60 kg
Punkt Przedszkolny w Trześni – 216 kg
Punkt Przedszkolny w Hucinie 210 kg
Punkt Przedszkolny w Siedlance 130 kg
Punkt Przedszkolny w Kosowach – 173 kg

Waga zebranych nakrętek została przeliczona na liczbę uczniów  w poszczególnych szkołach, przedszkolach i tą metodą zostali wyłonieni zwycięzcy :

I miejsce Szkoła Podstawowa w Hucisku
I miejsce
Szkoła Podstawowa w Kosowach
III miejsce
Szkoła Podstawowa w Siedlance

I miejsce Punkt Przedszkolny w Hucinie
II miejsce Punkt Przedszkolny w Trześni
II miejsce Punkt Przedszkolny w Kosowach

Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni za udział w  konkursie. Szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się już w kolejną akcje zbierania nakrętek i zachęcamy do dalszego zbierania.