Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2021-08-01 11:44:21

Aktualności

Raport o stanie Gminy Niwiska za 2020 rok

Herb Gminy Niwiska 

Zasady przeprowadzenia debaty nad  raportem o stanie gminy za rok 2020

Wójt Gminy Niwiska przedstawi raport o stanie gminy podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2021 roku.  

Debata nad raportem zostanie przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w  dniu 29 czerwcu 2021 roku.

Nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Niwiska.

W gminie do 20 000 mieszkańców, aby zabrać głos w debacie, mieszkaniec składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na adres radagminy@gmina.niwiska.pl lub Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy  Niwiska pok. 14. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 – liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do 22 czerwca 2021 roku do godz. 1500  w Urzędzie Gminy Niwiska. .O sposobie zabierania głosu w debacie mieszkańcy, którzy dokonali zgłoszenia będą poinformowani.

Do pobrania: