Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2021-10-16 10:38:33

Aktualności

Bezpłatny dowóz dla mieszkańców Gminy Niwiska w ramach usługi indywidualnego transportu DOOR-TO-DOOR

plakat door to door 
door to door - samochód 
door to door - samochód 

Gmina Niwiska zaprasza do udziału w projekcie: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

JEŻELI

 • jesteś Mieszkańcem Gminy Niwiska;
 • masz min. 18 lat;
 • jesteś osobą niepełnosprawną-posiadasz orzeczenie
  o niepełnosprawności
 • lub nie posiadasz orzeczenia, ale  potrzebujesz pomocy w zakresie transportu:
  - ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się (z powodu ograniczonej sprawności czy wieku, np. poruszasz się na wózku inwalidzkim, o kulach, jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą itp., znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji i nie masz możliwości otrzymania wsparcia od osób bliskich 

skorzystaj z bezpłatnego dowozu USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR   /to znaczy „od drzwi do drzwi”/.

Z usługi transportowej mogą skorzystać uprawnieni mieszkańcy Gminy Niwiska od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 na terenie gminy Niwiska oraz
w odległości nie większej niż 30 km od granic gminy. W ramach usługi door-to-door możliwy jest transport osób uprawnionych związany z aktywizacją w sferze:

społecznej – np. do Gminnego Ośrodka kultury i Biblioteki,  możliwości załatwienia spraw urzędowych (np. Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Gmina
i inne), korzystanie z obiektów sportowych,

zawodowej np. szkolenia, kursy zawodowe, w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego, korzystanie z oferty PUP Kolbuszowa, korzystanie z ofert Instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową np. Stowarzyszenie NIL Kolbuszowa, CIS, Warsztaty Terapii Zajęciowej,

edukacyjnej -  np. przejazdy związane m.in. ze wzrostem poziomu wykształcenia (dostosowaniem wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy).

zdrowotnej - rehabilitacja zdrowotna, zaplanowane wizyty lekarskie, szczepienie przeciwko COVID-19

Osobom niesamodzielnym w trakcie wyjazdu może towarzyszyć  /bezpłatnie/ opiekun, który będzie pomagał np. wsiąść do pojazdu, w wejściu do budynku, pokonaniu schodów, drzwi itp. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zabrania ze sobą osoby towarzyszącej lub w przypadku osób niewidomych psa przewodnika.

Zamawiać usługę można :

- dzwoniąc pod numer infolinii projektu 667-559-352 (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)

- w biurze projektu Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 pok. nr 7 od poniedziałku do piątku od7:30 do 15:30 poprzez:

 • złożenie formularza wywiadu do zamówienia usługi door-to-door;
 • oświadczenia Użytkownika o spełnieniu kryteriów do skorzystania
  z usługi door-to-door;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- wysyłając e-mail wraz z wyżej wymienionymi dokumentami na adres: gopsniwiska@niwiska.pl, nzielinskaprojekt@niwiska.pl

Więcej informacji można uzyskać dzwonią pod numer telefonu: 667-559-352.

Projekt dofinansowany jest w ramach Funduszy Europejskich Dofinansowanie z UE: 45 300 497,31 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu zawarte są na stronie internetowej Gminy Niwiska w zakładce dla mieszkańca projekt door-to-door lub w biurze projektu usytuowanego w  Urzędzie Gminy na parterze pokój nr 7 w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door.