Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2021-10-16 10:44:26

Aktualności

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Niwiska

zebrania wiejskie 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości o terminach zebrań wiejskich:

Siedlanka – 14 września 2021 roku (wtorek), godz. 17:00, miejsce rekreacji przy bibliotece,

Leszcze – 17 września 2021 roku (piątek), godz. 17:00, obok budynku wielofunkcyjnego,

Trześń – 21 września 2021 roku (wtorek), godz. 17:00, obok remizy OSP,

Zapole – 22 września 2021 roku (środa), godz. 17:00, obok remizy OSP,

Niwiska – 23 września 2021 roku (czwartek), godz. 17:00, obok dworku Hupki,

Hucina – 24 września 2021 roku (piątek), godz. 17:00, obok remizy OSP,

Przyłęk – 3 września 2021 roku (piątek), godz. 16:00, estrada przy remizie OSP,

Kosowy – 9 września 2021 roku (czwartek), godz. 17:00, estrada przy remizie OSP,

Hucisko – 8 września 2021 roku (Środa), godz. 17:00, estrada przy remizie OSP, 

Tematy zebrania wiejskiego:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2022 rok.
  2. Sprawy gospodarcze wsi.