data wydruku: 2024-07-24 19:43:43
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Wydarzenia

ZAWIADOMIENIE - zebranie wiejskie Zapole

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców sołectwa ZAPOLE o terminie zebrania wiejskiego:

Zapole – 1 września 2019 roku (niedziela), godz. 18:00, świetlica wiejska,

Tematy zebrania wiejskiego:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  2. Sprawy gospodarcze wsi.