data wydruku: 2024-05-20 20:08:00
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Kontakt

Urząd Gminy Niwiska
36 - 147 Niwiska 430
email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest pracownik Urzędu Gminy:
Agnieszka Zygmunt - tel. 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
Niwiska 112, 36-147 Niwiska
Informacja tel. 17 2279383