Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2023-01-27 13:18:48

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Łukasz Bryk – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Niwiska
Kontakt:
• listownie na adres: Niwiska 430, 36 – 147 Niwiska
• elektronicznie na adres: iod@niwiska.pl

Klauzule informacyjne ochrona danych osobowych: