data wydruku: 2024-05-24 02:56:13
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Gospodarka

Nasza gmina podejmuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury jak również działalności poza rolnictwem. Posiadamy sieć wodociągową, sieć telefoniczną, gazową, gminną oczyszczalnię ścieków, kanalizację. Odpady komun

Założenia opracowanej strategii zakładają: tworzenie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia, rozwój gminy poprzez rozwój poszczególnych miejscowości naszej gminy. Gmina ukierunkowana jest również na poszukiwanie nowych możliwości i kierunków mających na celu rozwój gospodarczy. Starania gminy zmierzają również do zapewnienia stałego dostępu mieszkańców całej gminy do sieci Internet. Na terenie gminy w sołectwach Niwiska, Hucina, Trześń istnieje możliwość podłączenia stałego łącza do sieci Internet (DSL. NEOSTRADA).Natomiast pozostałe sołectwa ( Leszcze, Hucisko, Siedlanka, Kosowy, Przyłęk) mają możliwość korzystania z sieci Internet za pomocą łączy komutowanych.