Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2023-06-06 08:39:10

OSP Przyłęk

Skład zarządu OSP Przyłęk

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dane adresowe:

Przyłęk 202
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku, powstała na przełomie lat 1946 i 1947 z inicjatywy Stanisława Polaka, pierwszego naczelnika. W skład pierwszej drużyny wchodzili: Stanisław Piechota- prezes, Stanisław Polak-naczelnik, Bronisław Róg, Tomasz Magda, Jan Kubik, Władysław Krupa, Franciszek Stypa, Wincenty Rzeszutek, Józef Strzępa, Wojciech Koba, Władysław Wójciak. Funkcje prezesa pełnili kolejno: S. Piechota, T. Magda, Kazimierz Drwal, naczelnika zaś: S. Polak, M.Strzępa. Wawrzyniec Moskal, Zbigniew Harchut. Ważniejsze daty z życia Straży to: 1946-1947- założenie Straży. 1969r.-pozyskanie motopompy M-800, 1974r.- oddanie do użytku remizy w Domu Ludowym, 1994r.-zakup samochodu pożarniczego GLM8, 1996r.- fundacja Sztandaru z okazji 50-lecia istnienie OSP w Przyłęku.

Baza techniczna

OSP Przyłęk- jednostka typu S-1, posiada samochód marki RENAULT S170 GBA 3/20 z szybkim natarciem, ze zwijadłem elektrycznym, boks garażowy, agregat prądotwórczy 7,5 KW z masztem oświetleniowym, pilarkę łańcuchowa MS181, armaturę i sprzęt do dostarczania i podawania wody, motopompa M-8/8, P05, komplet ubrań ochronnych  i uzbrojenie osobiste, sprzęt łączności radiowej, radiostację nasobną i syrenę alarmową.