data wydruku: 2024-05-20 20:27:09
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

PSZOK

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
Niwiska 112, 36-147 Niwiska
Informacja tel. 17 2279383

Czynny w każdą środę w godzinach od 14.00 – 17.00

Do PSZOK można dostarczyć:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • bioodpady
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • igły i strzykawki
 • tekstylia i odzież
 • popiół

PSZOK nie przyjmuje:

 • odpadów innych niż komunalne
 • materiałów zawierających azbest
 • styropianu budowlanego
 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania
 • odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej

Lokalizacja PSZOK Niwiska