Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych -termin przedłużony do 16 lutego 2021r.

NSPLiM 2021- przedłużenie terminu naboru do 16 lutego 2021 
NSPLiM 2021- przedłużenie terminu naboru do 16 lutego 2021 

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2021r. rozpoczyna się nabór na rachmistrzów w tegorocznym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Niwiska zaangażowanych zostanie 3 rachmistrzów terenowych. Kandydaci będą wybierani w naborze otwartym i  konkurencyjnym spośród osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie gminy, cieszących się nieposzlakowaną opinią, posiadających co najmniej średnie wykształcenie, posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie, które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze rachmistrza terenowego, spełniający w/w wymagania powinny dokonać zgłoszenia wg załączonego formularza do Urzędu Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 w terminie do 16 lutego 2021r.

Formularz – Oferta kandydata na rachmistrza – pobierz

Powszechny Spis Ludności i Mieszkań będzie prowadzony w całej Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r. według stanu na dzień 31 marca 2021r. godz. 2400

Formularz zgłoszeniowy (Oferta kandydata na rachmistrza) dostępny jest w Urzędzie Gminy Niwiska a także w BIP Gminy Niwiska w zakładce spisy powszechne.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w sprawie naboru proszę o kontakt z sekretarzem gminy Niwiska – Jolantą Marut tel. 17 2270 429  sekretarz@gmina.niwiska.pl 

(-) Elżbieta Wróbel 

Wójt Gminy Niwiska

Pełna treść ogłoszenia dostępna Biuletynie Informacji  Publicznej Gminy Niwiska w zakładce SPISY POWSZECHNE : http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=223&id=827  

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-10-13 21:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 541 217