Urząd

Rada Gminy

Rada Gminy Niwiska IX Kadencji 2024-2029

Rada Gminy Niwiska 2024-2029

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Micek

leszekmicek@op.pl

dyżur przewodniczącego: poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00


tel. 17 2270 417
tel. 17 2279 020 
fax. 17 2279341


Wszystkie informację na temat pracy Rady Gminy Niwiska
(Sesje, posiedzenia komisji, protokoły, rejestry uchwał, nagrania z sesji)
dostępne na stronie- www.radagminy.niwiska.pl , www.niwiska.esesja.pl 


Skład osobowy Rady Gminy Niwiska na lata 2024 - 2029
(IX kadencja):

Leszek Micek

Micek Leszek - Przewodniczący Rady Gminy


Bober Danuta - Zastępca Przewodniczącego

Bober Danuta - Zastępca Przewodniczącego
      
Wiącek Maria - Zastępca Przewodniczącego
Wiącek Maria - Zastępca Przewodniczącego
Albrycht Paweł - Radny Gminy Niwiska
Albrycht Paweł - Radny Gminy Niwiska
Gola Marta - Radna Gminy Niwiska
Gola Marta - Radna Gminy Niwiska
Kubik Maciej- Radny Gminy Niwiska
Kubik Maciej- Radny Gminy Niwiska
Łakomy Robert - Radny Gminy Niwiska
Łakomy Robert - Radny Gminy Niwiska

Magda Stanisław - Radny Gminy Niwiska
Magda Stanisław - Radny Gminy Niwiska
  Marut Joanna - Radna Gminy Niwiska
Marut Joanna - Radna Gminy Niwiska
Pieniek Tomasz - Radny Gminy Niwiska
Pieniek Tomasz - Radny Gminy Niwiska
Róg Robert - Radny Gminy Niwiska
Róg Robert - Radny Gminy Niwiska
Rzemień Stanisław - Radny Gminy Niwiska
Rzemień Stanisław - Radny Gminy Niwiska
 Skowroński Krzysztof - Radny Gminy Niwiska
Skowroński Krzysztof - Radny Gminy Niwiska
Świderski Marek - Radny Gminy Niwiska
Świderski Marek - Radny Gminy Niwiska
Wilk Damian - Radny Gminy Niwiska
Wilk Damian - Radny Gminy Niwiska

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Niwiska IX kadencji  wybrane na sesji w dniu 06 maja 2024 r. 


Komisja Rewizyjna:

Skowroński Krzysztof – Przewodniczący Komisji

Albrycht Paweł

Gola Marta

Pieniek Tomasz

Łakomy Robert

Wilk Damian


Komisja Budżetowa:

Pieniek Tomasz – Przewodniczący Komisji

Kubik Maciej

Micek Leszek

Marut Joanna

Róg Robert

Wiącek Maria


Komisja Społeczna:

Kubik Maciej – Przewodniczący Komisji

Marut Joanna

Albrycht Paweł

Bober Danuta

Rzemień Stanisław

Wiącek Maria


Komisja Gospodarcza:

Świderski Marek – Przewodniczący Komisji

Magda Stanisław

Micek Leszek

Bober Danuta

Rzemień Stanisław

Wilk Damian


Komisja Skarg, wniosków i petycji:

Magda Stanisław – Przewodniczący Komisji

Gola Marta

Skowroński Krzysztof

Świderski Marek

Łakomy Robert

Róg Robert