Urząd

Niwiska 430
36 - 147 Niwiska
NIP: 814-12-58-704
REGON: 000541405
email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl 
Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek 7:30 - 16:30 
wtorek - czwartek  7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:30


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.
Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 
O/Niwiska 
11 9180 1034 2003 2001 3909 0003
 

>> Regulamin organizacyjny 


>> W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy: