Urząd

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci ”

Wisława Szymborska

Ku pamięci zmarłych pracowników, radnych, sołtysów GMINY NIWISKA

Pracownicy Urzędu Gminy;

Mazurkiewicz Józefa (ur.17.10.1934r.-zm.1986r.)
Pracownik administracyjny 1.10.1980r. – 10.04.1986r.,

Świerczek Jan (ur.22.05.1930r. –zm.18.01.1992r.)
Radca 01.12.1982r.-31.12.1990r.,

Paściak Krystyna ( ur. 19.09.1951r. – zm. 21.09.2007r.)
Główna Księgowa Urzędu 01.01.1976 – 1990r., Skarbnik Gminy od 1990r. do 1994r.

Bogdan Andrzej (ur. 25.10.1963r.-zm.28.09.2008r.)
Pracownik administracyjny 01.07.1983r. -31.12.1990r)

Tęcza Danuta ( ur.18.04.1959r. – zm. 01.08.2012r.)
Referent w Urzędzie Gminy 01.06.1979r. – 10.12.1988r.,

Kluk Stanisław ( ur.7.10.1972r. – zm. 2015r.)
Goniec w Urzędzie Gminy 03.10.1995r.-15.06.2004r.,

Krajewski Marian (ur.26.01.1952r.-zm.14.02.2016r.)
Inspektor rolny 01.08.1982r.-31.12.1990r.,

Dziadura Jan ( ur. 20.07.1946r. – zm. 02.08.2016r.)
Agronom – Instruktor rolny Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlance (1969-1975), 
Kierownik Gminnej Służby Rolnej Urzędu Gminy w Niwiskach w latach 1976-1978, 
Wójt Gminy Niwiska I kadencji samorządów w latach 1990 – 1994,
Radny gminny w latach 1990 – 1994 , 1994 – 1998, 2014-2016

Pastuła Henryka (ur. 16.10.1955r. – zm. 26.08.2017r.)
Pracownik obsługi 1.04.2008r. – 30.10.2014r. 

Maria Łakoma (ur. 10.11.1960r. – zm. 16.02.2018r.)
Pracownik obsługi 1.07.2009r. – 30.09.2017r.

Józefa Majka (13.04.1951r. - zm. 22.05.2020r.)
Inspektor UG - 16.02.1972r. do 25.09.2006r. 

Piotr Potępa (08.01.1931r. - zm. 09.04.2022r.)
Kierownik USC - 01.01.1973r. do 31.12.1990r. 

Typek Mieczysław (ur. 22.06.1950r. zm. 27.02.2024r.)
Inspektor rolny 16.11.1978r. do 31.12.1990r.

Radni, Sołtysi Gminy Niwiska 

Augustyn Józef ( ur 25.06.1954r. – zm. 1.12.1987r.)
Instruktor rolny 02.01.1978 -1982, radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984- 1987),

Jemioło Michał (ur.22.09.1923r. – zm.2.10.1988r.)
Radny gminny w latach 1988,

Drumiński Kazimierz (ur.01.04.1925r.-zm.21.11.1989r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Depa Bronisław ( ur.19.11.1927r. – zm. 11.09.1990r.),
Radny gminny w latach 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990, sołtys wsi Hucina w latach

Korb Stanisław (ur.18.05.1921r.-zm.07.01.1993r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990, 

Białek Franciszek (ur.17.05.1919r. – zm. 26.01.1993r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Gacek Stanisław (ur.03.08.1914r.-zm.10.05.1993r.)
Radny gminny w latach 1988-1990, 

Lewandowski Stefan ( ur. 8.03.1922r. – zm.6.08.1994r.)
Radny gminny w latach 1978-1984,

Czachor Franciszek (ur.09.05.1912r.-zm.25.09.1995r.)
Radny gminny w latach 1978-1984,

Moskal Wawrzyniec (ur. 28.03.1924r. – zm. 02.08.1997r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990, sołtys wsi Przyłęk w latach…,

Wołowiec Stanisław (ur.02.04.1936r.-zm.05.01.1998r.)
Radny gminny w latach 1978-1984, 

Skiba Antoni (ur.10.01.1912r.-zm.27.02.1998r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988,

Halat Anna (ur. 17.11.1927r. – zm.08.07.1998r.)
Radna gminna w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988,

Tylutki Henryk (ur.14.07.1916r.-zm.26.10.1999r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 

Łakomy Edward (ur.1.10.1924r. – zm.6.12.1999r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,sołtys wsi Niwiska w latach

Skiba Bronisław (ur.17.04.1932r.-zm. 31.12.2001r.)
Radny gminny w latach 1990-1994, 

Saj Rudolf ( ur.23.11.1922r. – zm.2.11.2003r.)
Radny Gminny w latach 1978-1984, 1988-1990,

Majka Stefan ( ur. 23.05.1948r. – zm.31.01.2004r.)
Radny gminny w latach 1973-1977,

Ryśkiewicz Jan (ur.13.12.1938r. – zm. 26.03.2004r.)
Radny gminny w latach 1994-1998, 

Tetlak Franciszek (ur.7.02.1946r. - zm. 25.06.2004r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-198 1988-1990,1998-2002,

Zieliński Stefan Mieczysław (ur. 16.04.1943r. – zm.16.07.2004r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Jemioło Władysław (ur.18.04.1919r. – zm. 1.10.2004r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 

Kiwak Józef ( ur3.12.1926r. – zm. 27.03.2007r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1988-1990, sołtys wsi Leszcze 

Haracz Antoni (ur.15.04.1933r. – zm.7.05.2007r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990),

Mazurek Marian (ur. 14.01.1935r. – zm.9.08.2007r.)
Radny gminny w latach 1990-1994-Przewodniczący Rady Gminy,

Kasza Władysław (ur. 19.02.1924r. – zm. 26.11.2007r.)
Sołtys wsi Niwiska w latach …,

Pogoda Jan (ur.24.10.1912r.-zm.29.04.2008r.)
Radny gminny w latach 1978-1984, 

Kurzawa Stanisław (ur. 8.11.1927r. – zm.23.05.2008r.)
Radny gminny w latach 1984-1988,

Pieniek Karol (ur.15.01.1941r.-zm.13.06.2008r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984,

Róg Stanisław (ur.14.11.1924r.-zm.20.02.2009r.)
Radny gminny w latach 1984-1988,

Jemioło Jan (ur.15.06.1930r.-zm.27.03.2009r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988,

Mazur Franciszek (ur.28.01.1943r.-zm.15.08.1999r.)
Przewodniczący Rady Gminy 1978-1984,

Staroń Józef ( ur.4.11.1920r. - zm. 24.09.2009r.)
Sołtys wsi Trześń w latach ….

Korb Helena (ur.09.01.1922r. – zm. 09.06.2010r.)
Radna gminna w latach 1973-1977,

Chodór Roman (ur.26.11.1952r.-zm.05.12.2010r.)
Radny gminny w latach 1988-1990,

Skarbek Marian (ur.7.02.1931r.- zm.11.07.2011r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990,

Surdej Jan (ur. 12.08.1933r. – zm. 12.07.2011r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 

Świder Bronisław ( ur.12.12.1944r. - zm. 31.03.2012r.)
Radny gminny w latach 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006,

Grabiec Anna (ur. 7.10.1920r. – zm. 19.10.2012r.)
Radna gminna w latach 1973-1977, 1978-1984, 

Celek Józef (ur. 31.08.1935r.-zm.28.03.2012r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 

Skiba Ludwik ( ur. 26.02.1931r. – zm.7.05.2014r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Grabiec Czesław (ur. 22.11.1934r. – zm.14.07.2014r.)
Radny gminny w latach 1973-1977, 

Serafin Jan ( ur.6.09.1956r. – zm.16.10.2014r.)
Radny gminny w latach 1990-1994, sołtys wsi Zapole w latach - 2014,

Zielińska Janina ( ur. 14.01.1938r. - zm. 3.02.2015r.)
Radna gminna w latach 1988-1990, sołtys wsi Trześń w latach …,

Drałus Jan (ur.12.04.1926r.-zm.01.04.2015r.)
Radny gminny w latach 1984-1988, 1988-1990,

Porzuczek Maria (ur.11.03.1929r.-zm.13.10.2015r.)
Radna gminna w latach 1973-1977,

Czachor Czesław ( ur. 10.08.1944r. – zm. 27.11.2015r.)
Pracownik Urzędu Gminy w latach 01.07.1968 – 31.12.1990, Sekretarz Urzędu Gminy 01.01.1976r. – 31.12.1986r., radny gminny w latach 1984-1988, 1998-2002, 2002-2006- Przewodniczący Rady Gminy

Bernacka Janina ( ur. 04.03.1952r. – zm. 04.04.2016r.)
Radna gminna w latach 1988-1990, Sołtys wsi Niwiska w latach 1990-2007

Kozak Ryszard (ur. 28.08.1945r. - zm. 04.07.2017r. 
Radny w latach 1998-2002, 2002-2006, Sołtys wsi Przyłęk w latach 1997-2007

Urban Stefan (ur. 20.09.1932r. - zm. 28.04.2018r.)
Radny gminny w latach 1973 - 1990, wieloletni sołtys wsi Siedlanka,

Loch Roman (ur. 25.02.1962r. -zm. 13.07.2019r.)
Radny gminny w latach 1994 - 1998

Piechota Emil (ur. 06.07.1957r. - zm. 10.03.2021r.)
Radny gminny w latach 1994 - 2006, Sołtys wsi Kosowy w latach 1990-2007

Lubach Cecylia (ur. 10.02.1958r. - zm. 18.05.2022r.)
Radna gminna w latach 2010 - 2014

Smoleń Władysław (ur. 02.12.1932r. - zm. 17.11.2022r.)
Radny gminny w latach 1965-1972, 1984-1990, Sołtys wsi Siedlanka od... do 1994r.

Wrażeń Edward (ur. 09.03.1964r. - zm. 23.12.2023r.)
Radny gminny w latach 2006 - 2010