Ogłoszenia

Informacja dla klientów ZUK Niwiska dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Niwiska

2023-04-06
Gmina Niwska
Gmina Niwska

Informacja dla klientów Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Niwiska zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i obowiązująca na okres 3 lat.

 

  1. Taryfa na okres od 6 kwietnia 2023 r. do 5 kwietnia 2024 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

VAT 8%

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1m3 zaopatrzenia w wodę

3,15

0,25

3,40

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe

stawka opłaty abonamentowej

4,14

0,33

4,47

zł/m-c

II. ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków

6,14

0,49

6,63

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe

stawka opłaty abonamentowej

7,33

0,59

7,92

zł/m-c

  1. Taryfa na okres od 6 kwietnia 2024 r. do 5 kwietnia 2025 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

VAT 8%

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1m3 zaopatrzenia w wodę

3,48

0,28

3,76

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe

stawka opłaty abonamentowej

4,55

0,36

4,91

zł/m-c

II. ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków

6,39

0,51

6,90

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe

stawka opłaty abonamentowej

7,54

0,60

8,14

zł/m-c

  1. Taryfa na okres od 6 kwietnia 2025 r. do 5 kwietnia 2026 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

netto

VAT 8%

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1m3 zaopatrzenia w wodę

3,47

0,28

3,75

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe

stawka opłaty abonamentowej

4,50

0,36

4,86

zł/m-c

II. ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

1.

Gospodarstwa domowe

cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków

6,40

0,51

6,91

zł/m3

2.

Gospodarstwa domowe

stawka opłaty abonamentowej

7,45

0,60

8,05

zł/m-c

Rada Gminy Niwiska przyznała dotację dla gospodarstw domowych w wysokości 0,80 zł  do 1 m3 odprowadzanych ścieków i o taką kwotę jest pomniejszona cena na fakturach za 1 m3 ścieków dla tej grupy odbiorców.