Ogłoszenia

Informacja o sprzedaży końcowej węgla w Gminie Niwiska

2023-05-12
Sprzedaż końcowa węgla w Gminie Niwiska
Sprzedaż końcowa węgla w Gminie Niwiska

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877)

ogłaszam sprzedaż końcową węgla w Gminie Niwiska

  • termin składania wniosków o zakup węgla - do 31 maja 2023r.
  • szacowana ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej - 6,940 ton
  • cena za tonę paliwa stałego – 1870,00 zł