Ogłoszenia

INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

2023-05-31
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

W związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2023 r. kadencją ławników sądów powszechnych informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z zm.), Rada Gminy Niwiska najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru ławników sądowych do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niwiska https://niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=233&id=1035