Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

2023-07-04
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Wójt Gminy Niwiska podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlanka i Hucina wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegółowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 18 lub telefonicznie pod nr 17 2270 418.