Ogłoszenia

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

2023-09-19
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, że od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym

Ustawa zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów przez wprowadzenie od 1 stycznia 2024r. do systemu prawnego nowego świadczenia- świadczenia wspierającego oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wpierające  będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością, a nie do ich opiekunów i będzie wypłacane przez ZUS.

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia  - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Natomiast przyznawanie i wypłacanie świadczenia  na podstawie wniosku i ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia będzie zadaniem realizowanym przez ZUS. Wnioski  o  to  świadczenie  będzie  można  składać  od  1 stycznia 2024r. - tylko elektronicznie.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

-od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 

-od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób  z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,

-od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt.

Informujemy o możliwości  uzyskania szczegółowych informacji  na temat świadczenia  wspierającego na Infolinii Ministerstwa  Rodziny  i Polityki Społecznej   pod   numerem telefonu: 22 245 61 00.
Na stronie MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ dostępne są  informacje dotyczące świadczenia.

Poniżej  zamieszczamy link dot. świadczenia wspierającego: Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym - pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl www.gov.pl)