Ogłoszenia

INFORMACJA o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Niwiska

2023-11-13

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) informuję, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek :

1) w Siedlance tj. działka 281/1 o pow. 0,10 ha (Ps IV), dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi KW TB1K/00021137/5, zaplanowany na 29 września 2023 roku, nie odbył się. Cena wywoławcza wynosiła 25 100,00 zł

2) w Siedlance tj : działka 306/3 o pow. 0,2362 ha ( Ps III), dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi KW TB1K/00021137/5, zaplanowany na 29 września 2023 roku, nie odbył się. Cena wywoławcza wynosiła  59 600,00 zł .

3) w Siedlance tj: działka 306/5 o pow. 0,2933 ha (PsIII), dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi KW TB1K/00021137/5, zaplanowany na 29 września 2023 roku, nie odbył się. Cena wywoławcza wynosiła  73 620,00 zł.

4) w Siedlance tj: działka 312/3 o pow. 0,1471 ha (PsIII), dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi KW TB1K/00021137/5, zaplanowany na 29 września 2023 roku, nie odbył się. Cena wywoławcza wynosiła  36 920,00 zł 

5) w Hucinie tj: działka 402/1 o pow. 0,47 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi KW TB1K/00009808/6, zaplanowany na dzień 29 września  2023 roku nie odbył  Cena wywoławcza wynosiła 48 600,00 zł  i działka 793/2 o pow. 0,03 ha dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi  KW TB1K/00044598/1, zaplanowany na dzień 29 września 2023,  nie odbył się. Cena wywoławcza wynosiła  3 050,00 zł. Łącznie  cena wywoławcza wynosiła  51 650,00.  Działka oznaczona nr 793/2 stanowi dostęp do drogi publicznej dla działki 402/1 i będą stanowić kompleks stąd też nie mogą zostać zagospodarowane oddzielnie.

Żaden oferent nie wpłacił wadium, w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niwiska, 10.11.2023 r.

                                                                 Wójt Gminy Niwiska

                                                                   mgr inż. Elżbieta Wróbel