Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie listy kandydatów na sołtysa

2024-05-20

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  20 maja 2024 r.

w  sprawie listy kandydatów na sołtysa

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 33 statutów Sołectw: Niwiska, Trześń, Hucisko, Leszcze i Zapole oraz § 28 ust. 1 pkt 33 statutów Sołectw: Hucina, Przyłęk, Kosowy i Siedlanka

podaje się do publicznej wiadomości listę zarejestrowanych kandydatów na sołtysa

w poszczególnych sołectwach Gminy Niwiska:

Nr obwodu wyborczego

Sołectwo

Imię i nazwisko kandydata

1

Niwiska

Andrzej Krupa

2

Hucina

Adam Chlebowski

Izabela Piechota

3

Przyłęk

Stanisław Chlebowski

Krzysztof Świątek

4

Kosowy

Damian Magda

Rafał Śpiewak

5

Siedlanka

Ewa Jachyra

Małgorzata Rutkowska

6

Trześń

Barbara Cudecka

7

Hucisko

Stanisława Mycek

8

Leszcze

Stanisław Wilk

9

Zapole

Łukasz Ofiara

 

Przewodniczący GKW

(-) Jolanta Marut