Ogłoszenia

INFORMACJA

2024-05-24
NFOSiGW
NFOSiGW
WFOŚiGW
WFOŚiGW

Zadanie pn : „ Uczniowski piknik ekologiczny w szkole podstawowej w Niwiskach ” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie -  dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8.000,00 zł.