Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach w sprawie wyników wyborów sołtysów przeprowadzonych w gminie Niwiska w dniu 9 czerwca 2024r.

2024-06-09
Wybory sołtysów - wyniki
Wybory sołtysów - wyniki

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach 

w sprawie wyników wyborów sołtysów przeprowadzonych

w gminie Niwiska w dniu 9 czerwca 2024r.

 

Na podstawie protokołów głosowania w poszczególnych sołectwach gminy Niwiska Gminna Komisja Wyborcza stwierdza, że na sołtysów  zostały wybrane następujące osoby:

Nr obwodu wyborczego

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

1

Niwiska

Andrzej Krupa

2

Hucina

Adam Chlebowski

3

Przyłęk

Krzysztof Świątek

4

Kosowy

Damian Magda

5

Siedlanka

Ewa Jachyra

6

Trześń

Barbara Cudecka

7

Hucisko

Stanisława Mycek

8

Leszcze

Stanisław Wilk

9

Zapole

Łukasz Ofiara

 Niwiska, 9 czerwca 2024r.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej:

                        (-) Jolanta Marut

załącznik nr 1 do obwieszczenia GKW z dnia 09 czerwca 2024r. 

Nr obwodu Sołectwo Imię i nazwisko kandydata Liczba uprawnionych do głosowania Liczba wydanych kart Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważnych Liczba głosów „za” Liczba głosów „przeciw” Frekwencja
1 Niwiska Andrzej Krupa 1230 209 208 1 199 9 16,99%
2 Hucina Adam Chlebowski 380 187 187 0 128 nie dotczy 49,21%
Izabela Piechota 59 nie dotczy
3 Przyłęk Stanisław Chlebowski 615 316 312 4 123 nie dotczy 51,38%
Krzysztof Świątek 189 nie dotczy
4 Kosowy Damian Magda 670 166 164 2 141 nie dotczy 24,78%
Rafał Śpiewak 23 nie dotczy
5 Siedlanka Ewa Jachyra 601 204 200 4 152 nie dotczy 33,94%
Małgorzata Rutkowska 48 nie dotczy
6 Trześń Barbara Cudecka 521 150 150 0 146 4 28,79%
7 Hucisko Stanisława Mycek 352 159 158 1 149 9 45,17%
8 Leszcze Stanisław Wilk 222 141 141 0 131 10 63,51%
9 Zapole Łukasz Ofiara 241 75 73 2 61 12 31,12%