Aktualności

Liczba odsłon: 3245486

W Niwiskach bez zmian

2023-04-27

Kilka lat temu pojawiły się roszczenia spadkobierców J.E.A. Hupki dot. zabytkowego założenia parkowo – dworskiego w Niwiskach. W ramach bardzo szczegółowego  postępowania wyjaśniającego przed Wojewodą Podkarpackim przeprowadzona została analiza argumentacji spadkobierców,  a także  obszernej dokumentacji archiwalnej, zapisów z pamiętnika J.E.A Hupki oraz relacji świadków, mających wiedzę o funkcjonowaniu tego majątku przed II wojną światową.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z 24 kwietnia br. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z 2022r. dot. majątku ziemskiego w Niwiskach. Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynika jednoznacznie, że nieruchomość ziemska Niwiska stanowiła łącznie z wszystkimi zabudowaniami całość funkcjonalno – użytkową, zarządzaną z dworu i oficyny – wobec czego mogła być przeznaczona na cele reformy rolnej. Gdyby postępowanie toczyło się kilka lat wcześniej mogła by to potwierdzić większa liczba świadków. Niemniej to postępowanie dzięki intensywnym poszukiwaniom pozwoliło odkryć bliżej nie znaną historię majątku rodziny Hupków w Niwiskach, a także pozyskać mnóstwo dokumentacji archiwalnej – która kiedyś z pewnością uzupełni rozdział książki o historii miejscowości Niwiska w okresu 1795-1945. Zdjęcie lotnicze z maja 1944 roku obrazuje zabudowania tego majątku, z których do dzisiaj zachowały się: dwór, oficyna, spichlerz i leśniczówka.

archiwum - założenie parkowo dworskie w Niwiskach

Założenie Parkowo Dworskie w Niwiskach -2023

Dla osób zainteresowanych historią polecamy publikacje:

„Polityk, podróżnik, publicysta Życie dra Jana Hupki (1866-1952)” – książka napisana przez ks. Antoniego Więcha, wydana w 2019r. dostępna w bibliotece w Niwiskach, jak również w Urzędzie Gminy Niwiska.

Pamiętnik J.E.A Hupki z I wojny światowej, w wersji cyfrowej, dostępny pod adresem:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/Content/3/hupka.pdf