Aktualności

Liczba odsłon: 2959180

Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko

2023-08-28

Odkrywanie historii to pasja, która od wielu lat towarzyszy ks. Antoniemu Więch w pisaniu książek. Ostatnim Jego dziełem jest książka o rodzinnej miejscowości „Zarys dziejów wsi Hucisko”. Inicjatywa wydania takiej publikacji zrodziła się wśród mieszkańców Huciska dwa lata temu, na zebraniu wiejskim. Zbieranie materiałów archiwalnych i pisanie tekstu zakończyło się w ubiegłym roku. Wydanie książki zlecono wydawnictwu Libra z Rzeszowa. Promocja książki miała miejsce w Hucisku 27 sierpnia 2023r. W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców Huciska, a także zaproszonych gości.

Na budynku remizy OSP w Hucisku - na pamiątkę wydania książki „Zarys dziejów wsi Hucisko”  - w podziękowaniu Wszystkim, których praca i starania tworzyły historię tej miejscowości, została wmurowana tablica, ze znamiennymi słowami Józefa Piłsudskiego:

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości

ani prawa do przyszłości”

Wójt Gminy Niwiska na podsumowanie przytoczyła fragment przedmowy:

Dzieje miejscowości Hucisko to historia społeczności, którą odkrył dla szerszego grona odbiorów Syn tej ziemi – ks. Antoni Więch. Jest to wyjątkowa publikacja, napisana z sercem i niezwykłą starannością.

Niech będzie nie tylko źródłem wiedzy, ale także swego rodzaju Pamiętnikiem, w którym odnajdą Państwo cząstkę swoich korzeni, bliskich sercu zdarzeń czy informacji znanych tylko z różnego rodzaju przekazów. To nie tylko suche fakty i miejsce ale również barwne zwyczaje, obrzędy i tradycje ukazujące codzienne życie mieszkańców.

Książkę dedykuję wszystkim mieszkańcom Huciska, także Tym, którzy tę historię będą dopiero tworzyć. Niech młodzież będzie dumna ze swej Małej Ojczyzny - HUCISKA, niech do niej chętnie powraca, niech uważa ją za swoje gniazdo. Ta pamięć jest niezwykle ważna, bo jest ona naszą tożsamością.

Dziękuję Wszystkim za udostępnienie materiałów, fotografii, za wspólne poszukiwania, udział w spotkaniach i rozmowach, które przyczyniły się do wydania tego opracowania.

Gmina Niwiska otrzyma pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na realizację zadania: „Wydanie książki o wsi Hucisko”

Kwota dofinansowania: 12 000,00 zł

Montaż finansowy:

 

Kwota

(zł)

Udział
w wartości zadania

(%)

Wnioskowana kwota pomocy finansowej

 

12 000,00

42

Wysokość środków własnych

16 499,96

58

RAZEM(koszt całkowity realizacji zadania)

28 499,96

100

 Gmina Niwiska bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi od 2012 r.

Galeria
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko 
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko
Promocja książki - Zarys dziejów wsi Hucisko