Aktualności

Liczba odsłon: 3151362

Rusza program wymiany azbestowych pokryć dachowych dla gospodarstw rolnych

2023-10-09
Rusza program wymiany azbestowych pokryć dachowych dla gospodarstw rolnych
Rusza program wymiany azbestowych pokryć dachowych dla gospodarstw rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Dokumenty będzie można składać od 15 grudnia. W puli jest 250 mln zł.

Nabór wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r.

Jak wskazano w komunikacie MRiRW, wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu. Budżet przewidziany na ten nabór to 250 mln zł. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku i których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunkiem koniecznym jest też objęcie zadaniem wymiany pokrycia dachu na całym budynku. 

Według regulaminu programu o dofinansowanie można się ubiegać w przypadku budynków z pokryciem azbestowym również w gminach miejskich, które służą  produkcji rolnej. Wnioskodawcy będą 14 dni na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień. Do regulaminu wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Wnioski będzie można składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych, która znajduje się TUTAJ.