Aktualności

Liczba odsłon: 3151595

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska

2023-11-15

GMINA NIWISKA  informuje, że zostało zrealizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość zadania -  70 960,00 zł

Dotacja NFOŚiGW -  49 616,68 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 6 615,56 zł

Środki z budżetu Gminy Niwiska  – 14 727, 76 zł

W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 46 posesji w łącznej ilości odebranych odpadów wynoszących -  141, 920 Mg.

Wykonawcą zadania była Firma: Delta Tomasz Wejman, z siedzibą: ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola.

azbest