Aktualności

Liczba odsłon: 3245211

Klub Seniora - podsumowanie projektu

2023-12-28

13 grudnia 2023 r. w dworku Hupki w Niwiskach odbyło się podsumowanie projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Niwiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Kwota dofinansowania z UE 465 007, 50 PLN

Klub Seniora był nowym działaniem społecznym przy rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Niwiskach. Głównym założeniem projektu było zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia osób 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie Klubu Seniora w Niwiskach w okresie od 12.2022 r do 12.2023 r w ilości 40 miejsc. Udało się to zrealizować.

Projekt zakładał kompleksową ofertę usług wsparcia i aktywizacji w zakresie wsparcia społecznego, edukacyjnego i zdrowotnego. Seniorzy podczas rocznego uczestnictwa w Klubie  mogli skorzystać z następujących form aktywizacji:
- zajęć muzycznych i wokalnych

  • zajęć kulinarnych
  • zajęć kosmetycznych
  • zajęć plastycznych
  • zajęć ruchowych na basenie
  • czy aerobiku.

Podczas wyżej wymienionych zajęć seniorzy mieli możliwości rozwijać swoje zdolności jak i pozyskiwać nowe umiejętności. 

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej seniorom zostały zorganizowane spotkania: z pielęgniarką, dietetykiem, podologiem czy psychologiem pozytywnego myślenia. W celu urozmaicenia spotkań edukacyjnych zostali zaproszeni ciekawi goście tacy jak: Małgorztą Edmondson z Zielonej Kozy, która prowadzi małe gospodarstwo i zajmuje się produkcją naturalnych kosmetyków. Renata Hudela - Wielkie Dekoracje - autorską pracownia, tworząca dekoracje wielkiego formatu na skalę całej Polski. Agnieszka Blat-Sito – innowacyjna Florystka z oryginalnym wyczuciem stylu oraz Centrum Socjo-Pedagogiczne Team z Rzeszowa, które poprowadziło dla seniorów warsztaty z geronto-psychomotoryki.

Oferta klubu zabezpieczona była także ze strony szeroko rozumianej kultury, dzięki czemu seniorzy mogli odwiedzić niedostępne dla nich na co dzień miejsca podczas wyjazdów poznawczo-rekreacyjnych oraz wyjść do miejsc oferujących sztuką widowiskową i muzyczną.

Placówka Klub ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach oraz w GOKiB, gdzie odbywała się większość zajęć zarówno tematycznych jak i opiekuńczych. Zajęcia opiekuńcze prowadzone były przez opiekuna i obejmowały bardzo szeroki zakres aktywizacji począwszy od zajęć ruchowych, przez arteterapię, malowanie, rękodzieło, śpiew, tworzenie własnej poezji, karty pracy, bibliotekoterapię, różnego rodzaju gry, zabawy twórcze oraz wiele innych działań. Podczas zajęć opiekuńczych zostały zorganizowane spotkania edukacyjne z policjantem czy strażakiem mające na celu wprowadzić seniorów w bezpieczny dla nich świat. Seniorzy świętowali i angażowali się także w spotkania okolicznościowe i integracyjne, w których mieli okazję przedstawić swoje naturalne talenty jak i zdolności nabyte podczas zajęć tematycznych w klubie.

Projekt „Klub Seniora w Gminie Niwiska” był projektem złożonym, który umożliwił zarówno wszechstronność rozwoju lokalnych seniorów jak i podniesienie ich kompetencji społecznych.

Klub działa nadal w ramach trwałości projektu.

LOGO_UE

Galeria
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora 
Klub Seniora
Klub Seniora