Aktualności

Liczba odsłon: 3328818

Podsumowanie roku 2023 w Gminie Niwiska!

2023-12-28
Podsumowanie roku 2023 w Gminie Niwiska
Podsumowanie roku 2023 w Gminie Niwiska

Dobiega końca kolejny rok, więc czas na jego podsumowanie. Jaki był dla naszej gminy?

Kończący się właśnie rok 2023 niewątpliwie uznać należy za bardzo owocny dla naszej gminy. Pozwolę sobie tę tezę uzasadnić. Po pierwsze - nie musieliśmy walczyć z żadnymi kryzysami, jak to było w kilku poprzednich latach, gdy najpierw musieliśmy stawić czoła pandemii Covid, później kryzysowi wywołanemu wybuchem wojny w Ukrainie i wszystkimi skutkami ubocznymi tych kryzysów.

Po drugie – wykonaliśmy dużo ważnych inwestycji na wysoką kwotę ponad 14,5 mln. zł.

Po trzecie - pozyskaliśmy wiele milionów złotych na nowe inwestycje, które będziemy realizować w roku 2024.

Poniżej prezentuję ważniejsze zadania zrealizowane w Gminie;

1. „Modernizacja infrastruktury wodno– kanalizacyjnej na terenie Gminy Niwiska” – 4 569 450 zł,

 W ramach powyższego zadania wykonano następujące roboty:

1) Przebudowa hydroforni wody w Niwiskach na stację uzdatniania wody.

W ramach tego zakresu wykonano następujące prace:

 1. zamontowano zestaw filtrów stalowych I i II stopnia wraz z aeratorem do napowietrzania wody i podłączono je do rurociągów wody surowej poprzez wybudowanie zbiornika buforowego celem zwiększenia ciśnienia na filtry i przesył wody uzdatnionej do zbiorników wody uzdatnionej
 2. zamontowano rurociągi technologiczne uzupełnione o armaturę zwrotną i odcinającą oraz odpowietrzniki i manometry
 3. zbiorniki filtracyjne zostały zasypane złożem kwarcowym i katalitycznym
 4. wybudowano zbiornik popłuczyn i podłączono go do sieci kanalizacji sanitarnej
 5. wydzielono pomieszczenie do dozowania podchlorynu sodu, pomieszczenie dla pracowników, pomieszczenie sanitarne.
 6. wykonano roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi wewnętrznych, wymianie system ogrzewania w budynku.
 7. wykonano nową instalację elektryczną w budynku wraz z nową szafą RG.
 8. wykonano instalację automatyki w oparciu o napędy pneumatyczne do armatury odcinającej oraz system wizualizacji pracy urządzeń
 9. ściany wewnętrzne całego obiektu wyłożono płytkami ceramicznymi do wysokości 2m,
 10. wykonano monitoring pracy urządzeń na terenie SUW oraz powiadamiania SMS.
Podsumowanie roku 2023 Podsumowanie roku 2023

2) Prace na ujęciu wody w Niwiskach

W ramach tego zakresu wykonano następujące prace:

 1. uzbrojono istniejący nowo wybudowany odwiert studzienny w pompę oraz rurę tłoczną, obudowę oraz armaturę odcinającą i zwrotną jak też kabel zasilający pompę wraz z sondą suchobiegu.
 2. od nowo wybudowanej studni wykonano rurociąg tłoczny do budynku ujęcia wody włączając do istniejącego rurociągu, wraz zasilaniem elektrycznym oraz kablem sterowniczym.
 3. w budynku ujęcia wody wymieniono istniejącą rozdzielnię elektryczną na nową włączając do niej wszystkie urządzenia oraz nową studnię.
 4. wykonano w nowej szafie układ sterowania pracą trzech studni głębinowych,
 5. dostarczono i włączono do instalacji elektrycznej awaryjny agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie
 6. z uwagi na słaby zasięg sieci teletechnicznej wykonano monitoring pracy ujęcia w systemie powiadamiania SMS.

3) Prace na ujęciu wody w Przyłęku

W ramach tego zakresu wykonano następujące prace:

 1. wykonano nową studnię głębinową S- 3 wyposażoną w pompę głębinową, rurociąg tłoczny, obudowę, armaturę odcinająca i zwrotną, sondę suchobiegu oraz wodomierz,
 2. od nowo wybudowanej studni wykonano rurociąg tłoczny do budynku stacji uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym i kablem sterowniczym,  
 3. rozbudowano istniejący zestaw pompowy o dodatkową szóstą pompę tłoczną i włączono ją do systemu sterowania pracą zestawu pompowego. 
 4. dostarczono i włączono do instalacji elektrycznej agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie w przypadku braku zasilania sieciowego.

4) Prace w gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni.

W ramach tego zakresu wykonano następujące prace:

 1. wymieniono dyfuzory w zbiornikach technologicznych w ilości 102 szt.
 2. dostarczono i zamontowano szafę sterownia prasą osadu nadmiernego,
 3. wykonano rozbudowę szafy rozdzielni głównej o dodatkowe obwody prądowe 4 x 63 amper i 1 x 125 amper,
 4. wymieniono moduł GSM monitoringu pracy oczyszczalni ścieków – centrala alarmowa system integraf,
 5. dostarczono falownik o mocy 7,5 kW z przeznaczeniem do szafy sterownia pracą dmuchaw,
 6. dostarczono i zamontowano nowy piec gazowy CO o mocy 30 kW,
 7. dostarczono stopień sprężający do dmuchawy powietrza RBS 35- F,
 8. dostarczono 3 szt. pomp zatapialnych do ścieków z przeznaczeniem do przepompowni głównej oczyszczalni ścieków – 1 szt. i przepompowni śmieciowych 2 szt.
 9. dostarczono sondę tlenu z przetwornikiem z przeznaczeniem do zbiorników technologicznych oczyszczalni,
 10. dostarczono i zamontowano szafę sterownia praca przepompowni ścieków P3 w Hucinie

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska” – 2 116 860,75 zł,

Budowa 5 odcinków sieci;

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • w Niwiskach odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 412,73 m i odcinek sieci wodociągowej – 437,27 m (za Przymiarkiem),
 • w Kosowach budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, budowa odcinka sieci wodociągowej. W ramach zadania wykonano wzdłuż ul. Jana Pawła II w Kosowach (w kierunku Huciny) odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 600,48 m i tłocznej 557,07 m fi 90 razem kanalizacji - 1 157,55 m i sieci wodociągowej 629,61m.

Sieć wodociągowa

 • w Kosowach budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej długości 965,88 m.

Sieć kanalizacyjna:

 • w Przyłęku budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych wzdłuż drogi Przyłęk – Hucina (Żabieniec). Sieć kanalizacyjna grawitacyjna na długości 1 451,73 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna 853,38 m
 • w Hucisku budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (od Trześni w kierunku Zapola) – 597,04 m,

Łącznie sieci wodociągowej wybudowano 2 038 m, sieci kanalizacyjnej 4 472m

Wartość inwestycji 3 276 301,25 zł, w tym środki finansowe unijne – 2 267 305 zł, budżet Gminy 1 008 996,25 zł.

podsumowanie 2023 podsumowanie 2023

3. „Przebudowa dróg gminnych: Trześń – Siedlanka; Kosowy – Hucina”.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W skład Inwestycji wchodziły następujące elementy:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 104163R relacji Trześń – Siedlanka
 • Przebudowa drogi gminnej Kosowy – Hucina nr 104154 R (relacji Przyłęk Staszówka – Owsianka)
 • Remont drogi gminnej nr 104154R Przyłęk – Staszówka – owsianka w miejscowości Hucina
 • Remont drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Trześni;

Wartość Inwestycji; 4 899 911,32 zł

Dofinasowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 638 229,00 zł

Inwestycja miała na celu poprawę jakości sieci dróg gminnych, na lepsze warunki komunikacji do węzła autostrady A4 a także poprawę warunków komunikacyjnych z drogą wojewódzką oraz drogami powiatowymi.

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023

Podsumowanie 2023

4. Drogi śródpolne:

 • Niwiska od szkoły do drogi do Okręglicy, dług. 764 m - 86 509,74 zł,
 • Hucisko za Górą, 410 m – 47 404,20 zł,
 • Zapole do stadionu, 680 m – 71 400,00 zł,
 • Niwiska k/ZUK, 630m - 68 191,20 zł,
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023

5. Remont drogi gminnej Hucina ul. Osiedlowa – 189 996,46 zł,

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę odcinków chodników w Przyłęku i Kosowach;

 • Przyłęk – chodnik przy drodze powiatowej Nr 1162 R w km 8+658 – 9+000  - 365 183 zł,
 • Kosowy - chodnik przy drodze powiatowej Nr 1225 R od km 2+500 do km 2+560 – 43 530 zł.

7. Infrastruktura oświatowa i sportowa;

 • Szkoła Podstawowa w Hucisku – wymiana pokrycia dachowego, ogrodzenie i boisko przyszkolne – 253 000 zł,

Podsumowanie 2023
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
 • Modernizacja boiska sportowego w Trześni

        Zakres rzeczowy inwestycji:

 • Wykonanie drenażu boiska
 • Instalacja studni chłonnych
 • Automatyczne nawodnienie boiska
 • Wkopanie zbiorników retencyjnych
 • instalacja pompy
 • instalacja systemu automatycznego nawadniania
 • siatka na krety
 • wykonanie warstwy wegetacyjnej
 • Walcowanie i równanie płyty boiska
 • Zakładanie murawy z siewu
 • Montaż bramek oraz znaczników boiskowych

System nawodnienia obejmuje 22 zraszacze o średnicy podlewania od 30 do 40 metrów. Każdy ze zraszaczy sterowany jest niezależnie od siebie za pomocą sterownika, który może być obsługiwany zdalnie po podłączeniu do sieci Wi-Fi za pomocą aplikacji. Zraszacze rozmieszczone są częściowo na płycie boiska 8 sztuk reszta, czyli 16 sztuk znajduje się poza obrysem boiska.

Wartość Inwestycji 370 000,00 zł

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
 • Nowa pracownia komputerowa w Niwiskach, w ramach konkursu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe- projekt Cyfrowa Gmina (CG) oddana została do użytkowania w Gminie Niwiska nowa pracownia komputerowa.

Gminna pracowania komputerowa zlokalizowana została w pomieszczeniach po zlikwidowanym Gimnazjum Publicznym.

Projekt grantowy w wysokości 200 000 zł, umożliwił zakup sprzętu w ramach 2 ścieżek wsparcia:

 • ścieżki multimedialnej
 • robotyki i programowania.

Pracownia została wyposażona m.in.:

 • 20 stanowisk komputerowych
 • 1 komputer do obsługi VR, oprogramowania graficznego
 • 21 zestawów słuchawek
 • ekran studyjny
 • zestaw mikrofonów
 • aparat cyfrowy z dwoma obiektywami
 • Kamera do nagrywania i streamingu
 • Ekran GreenScreen w mobilnej obudowie
 • Mobilną Podłogę interkatywną z ponad 210 grami edukacyjnymi oraz pakietem do nauki karty rowerowej
 • Zestawy robotów m.in. PHOTON: Robotyka i kodowanie, Sztuczna Inteligencja, Fable Go - AI Interaktin Robot, Fable Explore - AI Interaktin Robot, LEGO® Education SPIKE Prime,
 • 2 szt. Gogle VR z oprogramowaniem
 • Wirtualne Laboratorium Empiriusz PRO z ponda 70 wirtualnymi doświadczeniami z chemii oraz z geometrii
 • 3 zestawy do nauki elektroniki
 • 12 stanowiskowy zestaw do nauki kodowania w Pythonie

Projekt został sfinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

Gmina w kwocie 45 000 zł odremontowała i wyposażyła biurowo pomieszczenie pracowni.

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
 • Nowe instrumenty muzyczne

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach w Niwiskach dzięki wspólnym staraniom z Gminą Niwiska otrzyma 87 000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego w 2023 r.” Całkowita wartość zadania 108 750,00 zł.

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
 • Wymiana oświetlenia na ledowe w placówkach szkolnych – 25 000 zł,

7. Nowe zadania do realizacji 2023/2024/ (w trakcie realizacji);

- Modernizacja dróg gminnych, w tym drogi do realizacji;

 • Trześń Grobla – Siedlanka z odgałęzieniem do Białkówki i wyjazdem za szkołą do drogi wojewódzkiej 875,
 • Leszcze Ruda– Cyziówka,
 • Trześnik nowa droga „spec ustawa”, ul. Kasztanowa do woj.875,
 • Chodniki w Hucinie; ul. Pogodna (dokończenie) i ul. Wspólna

- Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kosowach – 865 707,56 zł,

- PSZOK w Niwiskach – 2 617 230 zł (po przetargu)

Podsumowanie 2023

8. Bezpieczeństwo publiczne;

 • modernizacja remizy OSP w Przyłęku – 100 000 zł,
  Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
 • remont elewacji i instalacji elektrycznej w remizie w Zapolu – 13118,80 zł,
 • do jednostki OSP Niwiska trafił średni uterenowiony samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/16 RENAULT Midlum z JRG KP PSP Kolbuszowa. Samochód posiada zbiornik wody 2,5 tys. litrów, zbiornik na środek pianotwórczy 250 l, jednomodułową kabinę dla sześciu ratowników, dwuzakresową autopompę o wydajności 1600 l/min, nasadę ssawną, dwie zasilające, cztery tłoczne, działko wodno – pianowe o wydajności 1600 l/min, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węza 60m, agregat prądotwórczy 3KW wraz z masztem oświetleniowym, elektryczną wyciągarkę o sile uciągu 6KN, drabinę D10W, łańcuchy śnieżne na koła.
Podsumowanie 2023
Podsumowanie 2023
 • Budowa garaży na samochód pożarniczy przy Remizie OSP w Siedlance – 235 000 zł,

budowa oświetlenia ulicznego;

 • Przyłęk Resztówka –116 112 z,
 • Leszcze Cyziówka – 70 725 zł,
 • Trześń Grobla – 113 000 zł,
 • Hucina ul. Świerkowa I etap - 20 862,00 zł,

9. PROMOCJA GMINY

W roku 2023 toczyły się prace nad publikacjami:

 • została wydana książka O dziejach miejscowości Hucisko – którą napisał ks. Antoni Więch
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
 • powstał duży album fotograficzny o ziemi mielecko – kolbuszowskiej, dzięki wspólnej decyzji samorządów i nadleśnictw z powiatu kolbuszowskiego i mieleckiego
Podsumowanie 2023
 • zostało zlecone napisanie tekstu do książki o historii miejscowości Leszcze
 • Gmina Niwiska bierze udział z projekcie Podkarpacka Kultura bez Barier - którego celem jest upowszechnienie wiedzy o secesyjnych polichromiach, zdobiących wnętrza dworu w Niwiskach. Ich autorem jest Karol Frycz – wszechstronny artysta, historyk sztuki, mający uznany dorobek w malarstwie, scenografii i rzemiośle artystycznym. To nasze dziedzictwo kulturowe, które nie jest znane na szerszą skalę. W ramach projektu odbędzie się szereg warsztatów inspirowanych wzorami polichromii, tak by produkty użytkowe mogły zostać ozdobione tymi wzorami z zastosowaniem różnych technik. Obecnie pracują graficy nad stworzeniem uproszczonych wzorów i szablonów do nadruku, haftu, malowania. Historyk sztuki pracuje nad informacją o polichromiach do materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla szkół. Powstaje również krótki film animowany o Karolu Fryczu i polichromiach. Ponadto został napisany bajkowy, interaktywny spektakl dla dzieci pt. „w Krainie Polichromii” – którego premiera odbędzie się na zakończenie ferii zimowych. Na początku marca zaplanowane jest podsumowanie projektu, gdzie zostaną zaprezentowane całościowe efekty naszych prac. Projekt prowadzi Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, realizujące wiele projektów społecznych.
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
Podsumowanie 2023

10. Gmina Niwiska przez jednostkę organizacyjną GOPS w 2023 roku realizowała   projekt pn., „Klub Seniora w Gminie Niwiska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Kwota dofinansowania z UE 465 007, 50 PLN

Klub Seniora jest nowym działaniem społecznym przy rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Niwiskach. Głównym założeniem projektu było zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia osób 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez utworzenie Klubu Seniora w Niwiskach w okresie od 12.2022 r do 12.2023 r w ilości 40 miejsc. Udało się to zrealizować.

Projekt zakładał kompleksową ofertę usług wsparcia i aktywizacji w zakresie wsparcia społecznego, edukacyjnego i zdrowotnego. Seniorzy podczas rocznego uczestnictwa w Klubie mogli skorzystać z następujących form aktywizacji:

 • zajęć muzycznych i wokalnych
 • zajęć kulinarnych
 • zajęć kosmetycznych
 • zajęć plastycznych
 • zajęć ruchowych na basenie
 • czy aerobiku.

Podczas wyżej wymienionych zajęć seniorzy mieli możliwości rozwijać swoje zdolności jak i pozyskiwać nowe umiejętności. 

Oferta klubu zabezpieczona była także ze strony szeroko rozumianej kultury, dzięki czemu seniorzy mogli odwiedzić niedostępne dla nich na co dzień miejsca podczas wyjazdów poznawczo-rekreacyjnych oraz wyjść do miejsc oferujących sztuką widowiskową i muzyczną.

Placówka Klub ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej
w Niwiskach oraz w GOKiB.

Projekt „Klub Seniora w Gminie Niwiska” był projektem złożonym, który umożliwił zarówno wszechstronność rozwoju seniorów jak i podniesienie ich kompetencji społecznych.

Klub działa nadal w ramach trwałości projektu.

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023
Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023

11. W sierpniu odbył się II Piknik dla Osób Niepełnosprawnych pn., Każdy inny- wszyscy równi”.

Spotkanie integracyjne zgromadziło osoby niepełnosprawne z gminy Niwiska, uczestników Klubu Seniora, Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Kolbuszowej oraz gościa honorowego Różę Kozakowską.  Róża jest polską lekkoatletką i czwartą zawodniczką w skoku w dal na mistrzostwach świata sportowców z niepełnosprawnościami. Sięgnęła też po srebrny i złoty medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio w rzucie maczugą i pchnięciu kulą w 2021 roku oraz została wyróżniona w konkursie „Człowiek bez barier 2021”. Na mistrzostwach świata w lipcu br. w Paryżu zdobyła złoty medal.

Podsumowanie 2023 Podsumowanie 2023

12. Istotnym zadaniem, które Gmina Niwiska realizowała w pierwszej połowie 2023r. była preferencyjna sprzedaży węgla, na rzecz gospodarstw domowych, uprawnionych do dodatku węglowego. Łącznie w tym okresie sprzedanych zostało 491,21 tony węgla na kwotę 918 562,70 zł.

13. Gmina Niwiska pozyskała środki zewnętrzne; (informacja za lata 2020 – 2023);

 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 3 429 200,48 zł (2021-2023)
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 1 500 000,00 zł (2020-2021)
 • Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład- 15 707 615,21 zł (2022 r.-2023r.); 8 500 000,00 zł (2024r.) razem 24 207 615,21 zł
 • Pozostałe środki – 5 878 108,62 zł (2021r. -2023r.)

Podsumowanie:

Rozwój Gminy Niwiska to nasz wspólny sukces. Każdy ma w nim swój udział. Dobra współpraca jest bardzo ważna, w każdym miejscu i na każdym etapie. I za tą dobrą współpracę i wsparcie dziękuję dzisiaj Radzie Gminy, Sołtysom oraz pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Codzienne życie przynosi wiele problemów do rozwiązania, nie tylko tych które mieszczą się w zadaniach gminy, ale też ludzkich, gdzie potrzebna jest różnego rodzaju pomoc.  I choć nie brakuje powodów do trosk i zmartwień, praca na rzecz Gminy i naszych mieszkańców daje dużo satysfakcji. Efekty tej pracy są widoczne i odczuwalne. Odważna i szybka realizacja zadań zmienia naszą rzeczywistość, poprawia warunki życia, stwarza nowe możliwości. Bardzo mnie cieszą pozytywne opinie na temat piękna naszej całej gminy, a szczególnie efekty rewitalizacji parku – które dopiero w tym roku są naprawdę widoczne. Satysfakcją dla mnie było pozyskanie w tak krótkim czasie gminnej pracowni komputerowej.

Cieszą mnie wszystkie inicjatywy naszych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, jednostek organizacyjnych, które powodują, że w naszej małej gminie naprawdę dużo się dzieje w różnych przestrzeniach naszego życia. Jesteśmy społeczeństwem aktywnym, za co wszystkim zaangażowanym w różne przedsięwzięcia serdecznie dziękuję. Pamiętam o tym, że gmina to nie tylko budynki i budowle, ale przede wszystkim ludzie i ich marzenia. 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę zatem wszystkim mieszkańcom naszej gminy zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń.

Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska