Aktualności

Liczba odsłon: 3329056

Zwrot podatku akcyzowego

2024-02-01
Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Niwiskach informuje, że w dniach od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.   

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

-faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz  liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w  posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminie od 1 do 30 kwiecień 2024 r. gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.