Aktualności

Liczba odsłon: 2958968

Dodatek osłonowy – nabór wniosków w 2024r.

2024-02-05
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne stanowiące kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności przysługujące za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają :

 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym
– 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za 2022 r.

       W przypadku przekroczenia dochodu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

       Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Źródło ogrzewania powinno być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP         
– tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach, Niwiska 430, 36-147 Niwiska:  poniedziałek w godzinach 7.30 - 16.30; wtorek, środa i czwartek 7.30-15.30; piątek w godzinach od 7.30 – 14.30, w pokoju nr 6.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 17 2279 342,  17 2270 426 w godzinach urzędowania.

Formularze do pobrania: