Aktualności

Liczba odsłon: 3328795

Przedłużenie możliwości składania wniosku o dodatek gazowy – refundacja podatku VAT

2024-02-05
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Niwiskach informuje o przedłużeniu możliwości składania wniosku o dodatek gazowy w związku w art. 3 pkt.18 ustawy z dnia 07 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U.2023 poz.2760).       

  • wnioski na refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych,
  • należy dostarczyć opłacone faktury za dostarczone paliwo gazowe od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

  1. gospodarstw domowych jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 
  2. gospodarstw domowych wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

Dochody wnioskodawcy wyliczane są jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku wniosków złożonych do 31.07.2023 r. liczymy dochód za 2021 r., zaś w przypadku wniosków złożonych począwszy od 01.08.2023 r. – bierzemy pod uwagę dochody za 2022 r. W przypadku składania wniosku od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. również liczymy dochody za 2022 r.

Osobom, które spełnią powyższe kryteria, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Formularze do pobrania: