Aktualności

Liczba odsłon: 3245240

Stowarzyszenie NIL zaprasza do udziału w projekcie

2024-05-23
Plakat 7.4 NIL
Plakat 7.4 NIL

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„Nowe kwalifikacje – lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego”

Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0039/23

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian

Działanie FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

TERMINY REKRUTACJI

I edycja – 24.05.2024 – 07.06.2024

II edycja – WRZESIEŃ 2024 r.

GRUPA DOCELOWA:

- osoby w wieku aktywności zawodowej: 18-64 lata

- osoby pracujące, uczące się lub zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych

- osoby ubogie pracujące

- osoby odchodzące z rolnictwa

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

·         przygotowanie dla każdego Uczestnika Projektu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego

·         pomoc Doradcy Zawodowego w zakresie realizacji ścieżki zawodowej

·         indywidualne szkolenia zawodowe zgodnie z oczekiwaniami Uczestników Projektu

·         3-miesięczne staże zawodowe

·         SZKOLENIA ZAWODOWE: ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

·         STAŻE ZAWODOWE: badania lekarskie, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dofinansowanie projektu z UE: 794 222,33 zł

www.mapadotacji.gov.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

pon.-pt.; 08:00-16:00

tel. (17) 227-02-58; e-mail: info@e-nil.pl

www.nil.kolbuszowa.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE:

23.05.2024 r. godzina 10:00 - Biuro Stowarzyszenia „NIL” w Kolbuszowej

Projekt realizowany zgodnie z zasadą nieczynienia znaczącej szkody środowisku