Aktualności

Liczba odsłon: 3245350

Dofinansowanie dla Gminy Niwiska - Aktywny Orlik – 2024

2024-05-24
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska pozyskała środki na o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatorów na kompleksie boisk sportowych w Niwiskach

Okres realizacji: maj – listopad 2024 r.

Łączny miesięczny wymiar prowadzonych zajęć animacyjnych na obiekcie to 100 h miesięcznie.

Podstawowe cele, efekty, korzyści, zakładane do osiągnięcia poprzez udział w projekcie:

  • Zapewnienie systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na kompleksie boisk Orlik
  • Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo rekreacyjnych.
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
  • Zmniejszenie zachowań ryzykownych, prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia, integracji w środowisku rówieśniczym, szkolnym, młodzieżowym.

Więcej informacji o obiekcie oraz harmonogram zajęć można znaleźć na Orliku.

Serdecznie zapraszamy do korzystania pod opieką Animatorów