Aktualności

Liczba odsłon: 3245526

Raport o stanie Gminy Niwiska za 2023 r.

2024-05-28
Raport o stanie gminy Niwiska za 2023r.
Raport o stanie gminy Niwiska za 2023r.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Niwiska odbędzie dyskusja nad raportem o stanie gminy za 2023 r. Obowiązek sporządzenia przez wójta tego dokumentu, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska. Zgłoszenie to składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Niwiska za 2023 rok odbędzie się 24 czerwca 2024 r. (tj. poniedziałek), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2024 r. (tj. piątek), do godziny 14.30.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest do pobrania poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska (pok. nr 10).

Treść raportu o stanie Gminy Niwiska za 2023 rok znajduje się poniżej oraz jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niwiska.