Aktualności

Liczba odsłon: 3329045

Jubileusz Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach

2024-06-14

9 czerwca 2024. w zabytkowym  parku w Niwiskach miała miejsce wyjątkowa uroczystość – jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej. Rozbrzmiewała muzyka, miały miejsce wspomnienia, podziękowania i gratulacje. Podsumowując okres 10 lat można powiedzieć, że był to intensywny czas budowania szkoły od podstaw i jej wszechstronnego rozwoju. Wspaniała Kadra z dyrektor Dorotą Wilk na czele stworzyła niepowtarzalną muzyczną przestrzeń, w której w przyjaznej atmosferze rozwijają się nowe umiejętności i talenty, odbywają się wspaniałe koncerty wnosząc do środowiska zupełnie nowy wymiar.

Historia powstania szkoły rozpoczęła się od konsultacji z Panem Krzysztofem Szczepaniakiem – Głównym Wizytatorem Centrum Szkolnictwa Artystycznego w Rzeszowie, który nadzorował wtedy szkoły artystyczne w naszym regionie. Wizyta Pana Wizytatora utwierdziła nas w przekonaniu o słuszności podejmowanej inicjatywy. Kolejnym etapem było przygotowanie uchwały intencyjnej Rady Gminy Niwiska, która została podjęta we wrześniu 2013 roku. Na tej podstawie Gmina Niwiska wystąpiła do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach. Zgodę uzyskaliśmy 20 marca 2014 r. jako jedna z dwóch gmin w województwie podkarpackim. Nie było łatwo... Na wniosek Wójta Gminy Niwiska – Elżbiety Wróbel, Rada Gminy Niwiska utworzyła szkołę muzyczną I stopnia w Niwiskach w dniu 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą podjętą jednogłośnie. Jednocześnie szkole nadano statut, wyznaczający cele i zadania, oraz organy i organizację pracy szkoły.

Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Niwiska i okolicznych miejscowości, rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkołach Muzycznych II stopnia. Zadanie organizacji szkoły powierzono Pani dr Aleksandrze Klupś, która została powołana na stanowisko Dyrektora. Zmiana na tym stanowisku nastąpiła pół roku później. W miesiącu czerwcu i lipcu została przeprowadzona rekrutacja uczniów, następnie wyłoniono kadrę pedagogiczną. Kolejnym etapem był przetarg na zakup instrumentów muzycznych. Zostały również przeprowadzone drobne prace remontowe pomieszczeń dworu. Uzupełnieniem bazy szkoły w kolejnych latach stał się budynek oficyny dworskiej przejęty od Skarbu Państwa i odpowiednio zaadoptowany na potrzeby szkoły w latach 2013-2014. Nieużytkowy strych oficyny stał się użytkowym poddaszem, gdzie zlokalizowanych zostało 14 klas lekcyjnych, kolejne klasy powstały w pomieszczeniach administracyjnych oraz mieszkalnych, a także w piwnicach oficyny - dawnego posterunku policji. Każdego roku wzbogacało się instrumentarium szkoły, w dużej mierze za sprawą dotacji z MKiDN, a w 2019r. w szkole powstało także studio nagrań. W 2022r. wypiękniało otoczenie szkoły, za sprawą rewitalizacji zabytkowego parku.

Można powiedzieć, że przypadek sprawił że Jolanta Marut - Sekretarz Gminy Niwiska w 2010r. rozpoczęła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Drugą osobą z Podkarpacia na tych studiach była Śp Alina Maślak – Sekretarz Gminy Dydnia. Znajomość szybko przerodziła się w przyjaźń a następnie współpracę międzygminną, wymianę różnych doświadczeń i dobrych praktyk. Wtedy Gmina Dydnia jako pierwsza gmina wiejska w województwie podkarpackim czyniła starania o utworzenie szkoły muzycznej. Szkoła powstała z dniem 1 września 2012 roku. Nie jest tajemnicą, że najbardziej utalentowane muzycznie dzieci pochodzą z terenów wiejskich. Ważne, aby dać im szansę rozwoju. Taką szansę stworzyła Gmina Dydnia, a w ślad za nią Gmina Niwiska.

Całej społeczności szkolnej z Panią Dyrektor na czele życzymy wielu lat dalszych sukcesów, zadowolenia i satysfakcji artystycznej oraz realizacji dalszych przedsięwzięć muzycznych dających świadectwo niezwykłemu pięknu działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach.

Galeria
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach 
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
10-lecie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach