Aktualności

Liczba odsłon: 3150514

Tytuł Projektu: ,,Rozwój OZE w gminach - Majdan Królewski i Niwiska"

2018-11-14

Na podstawie umowy zawartej w dniu 30.10.2018 r. z Firmą PRO-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia w gminie Niwiska do 10.12.2018 r. zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne o  łącznej mocy 60 kW

Projekt obejmuje: dwa budynki, tj.: Oczyszczalnię Ścieków w Trześni – instalacja o mocy 45,0 kW,  Urząd Gminy w Niwiskach (panele na szkole podstawowej w Niwiskach – instalacja o mocy 15,0 kW.

Wartość inwestycji: 403 465,10 zł

Wartość dofinansowania: 282 002,20 zł

Przedmiotowy Projekt pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania przedmiotowych budynków jeśli chodzi o energię elektryczną, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko naturalne.