Aktualności

Liczba odsłon: 3150418

ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Niwiska

2020-07-28

Gmina Niwiska otrzymała 75000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów pochodzących głównie z rodzin 3+.  Dofinansowanie z projektu pn. "Zdalna Szkoła +" zostało przeznaczone na zakup. 25 laptopów.

Urządzenia na początku czerwca zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy użyczają  komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Urządzenia umożliwią uczniom realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.