Aktualności

Liczba odsłon: 3150467

Szepty historii

2020-08-20

Zbliża się inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Wyjątkowy charakter będzie miała ta uroczystość w Siedlance – gdzie placówce oświatowej nadano imię błogosławionej Karoliny Kózkówny,  ufundowano sztandar i odtworzono krótką historię szkoły poprzez wydanie monografii.

Ze względu na pandemię uroczystości odbędą się w ograniczonym gronie społeczności szkolnej w dniu 01 września 2020r. Rozpoczną się Mszą Św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach o godz. 10.00, a kontynuowane będą w obiekcie szkoły od godz. 11.30.

Z tych wydarzeń prowadzona będzie transmisja na żywo o-line, link do transmisji zostanie udostępniony poprzez stronę internetową szkoły  -   www.spsiedlanka.szkolnastrona.pl

Dzięki staraniom społeczności szkolnej i władz samorządowych został odnowiony na cmentarzu w Trzęsówce nagrobek Władysława Hałdzińskiego, który był kierownikiem szkoły w Siedlance w latach  1909 – 1923.

Pielęgnowanie pamięci o osobach związanych z lokalną historią jest bezwzględnym obowiązkiem, uczy szacunku i uznania dla działań wielu pokoleń, których zaangażowanie miało wpływ na rozwój edukacji w miejscowości Siedlanka. Inicjatywa nadania imienia i sztandaru Szkole miała na celu nie tylko wybór autorytetu, który będzie stanowił wzór dla  młodzieży ale także przypomni historię placówki i osób, które ją tworzyły. Odnowienie miejsca pochówku dawnego Kierownika Szkoły ma szczególne znaczenie, bo jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.”

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie inicjatywy:

- Panu Kazimierzowi Rogala właścicielowi Zakładu Obróbki Kamienia „Rogala” w Przyłęku za przekazanie kamienia na nagrobek.

- Pani Sołtys Małgorzacie Rutkowskiej i mieszkańcom wsi Siedlanka za wsparcie finansowe przy wykonaniu renowacji grobu, ufundowanie sztandaru i inne prace związane z wielkim wydarzeniem w historii placówki szkolnej.

- Dyrektor SP Siedlanka Bożenie Bajor – Kwaśnik i nauczycielom, a szczególnie Wiesławie Mazur i Monice Śpiewak- Duszkiewicz ( zespołowi redakcyjnemu) za wkład pracy przy opracowywaniu tekstu książki „Historia szkoły w Siedlance w latach 1889 – 2020”