Aktualności

Liczba odsłon: 3150423

,,Odkręcamy - wygrywamy!!!"- Akcja Zbierania Nakrętek

2020-09-01

Wójt Gminy Niwiska  ogłasza konkurs dotyczący zbiórki nakrętek plastikowych „PET” dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli z terenu Gminy Niwiska.

Zbiórka nakrętek jest elementem edukacyjnym, który zmierza do wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto akcja zbierania nakrętek uświadamia młodym ludziom jak ważny jest recykling, ochrona środowiska, walka z nałogami. Nie tylko o pieniądze  w całej akcji chodzi. Ważne jest to, że pomagamy ludziom. 

Za największą wagowo ilość zebranych nakrętek (w przeliczeniu na jednego ucznia) szkoła, przedszkole otrzyma nagrodę rzeczową  ufundowaną przez Wójta Gminy Niwiska. Nagrodzona szkoła bądź przedszkole zostanie poinformowane droga meilową.

Zważone nakrętki należy składać w Urzędzie Gminy w Niwiskach  w godzinach pracy urzędu.

Konkurs trwa od 1 września  do  30 września 2020 roku. Mało czasu więc się spiesz !!!

Uwaga ! Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie krótkiej  piosenki o nałogach lub o segregacji odpadów i przekazanie jej  do Urzędu najpóźniej w dniu przywiezienia nakrętek na informatycznym nośniku danych.

Na zwycięzców czekają Nagrody !!!

Wójt Gminy Niwiska     

     (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel