Aktualności

Liczba odsłon: 3150499

Dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 27 miejsce na liście rankingowej z pośród 152 wniosków.

2022-02-18
Herb Gminy Niwiska
Herb Gminy Niwiska

Szkoła Muzyczna  I stopnia w Niwiskach w Niwiskach dzięki wspólnym staraniom z Gminą Niwiska otrzyma 57 000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego w 2022 r.”  Całkowita wartość zadania 71 250 ,00 zł.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację wcześniej poniesionych wydatków mających na celu zwiększenie potencjału Szkoły Muzycznej w celu prowadzenia edukacji artystycznej.

Realizacja przedsięwzięcia jest kompleksowym podejściem mającym na względzie  rozwój placówki. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną szkolnictwa artystycznego na terenie gminy Niwiska.