Aktualności

Wydarzenia

Liczba odsłon: 213560

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023

2023-02-23
mar
06
poniedziałek
PIL
PIL
PIL
PIL

06 marca (tj. poniedziałek), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków na realizację pomysłów i inicjatyw. Dofinansowanie można uzyskać w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzonego w ramach powyższego projektu.

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO).

Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W ramach planowanego konkursu organizatorzy chcą przekazać mieszkańcom województwa podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę - 606.400,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

- Ścieżka I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;

- Ścieżka II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji”;

- Ścieżka III – Wsparcie działań promocyjnych;

- Ścieżka IV - Mikrodotacje branżowe;

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

Nabór do konkursu w roku 2023 rozpoczyna się z dniem 22 lutego i trwać będzie do 20 marca 2023 r. roku, godz. 16:00.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski - koordynator; tel.: 663 122 098; e-mail: snabrzeski@gmail.com