Aktualności

Wydarzenia

Liczba odsłon: 218990

XIII Sesja Rady Gminy Niwiska

2019-08-29
sie
29
czwartek

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (9.08.2019r.).
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
 5. Ocena przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki za II półrocze 2018 roku i I półrocze 2019 roku.
 7. Informacja nt. działalności klubów sportowych, oraz działalności kulturalnej na terenie Gminy.
 8. Informacja nt. bezpieczeństwa placów zabaw, miejsc rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Niwiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Niwiska na lata 2019 - 2022”.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zapytania, wnioski mieszkańców

  Robert Róg                

  Przewodniczący Rady Gminy Niwiska

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/88032d55-20ef-4