Aktualności

Wydarzenia

Liczba odsłon: 213548

Zwrot podatku akcyzowego

2022-01-31
lut
28
poniedziałek
Zwrot akcyzy dla rolników
Zwrot akcyzy dla rolników

Urząd Gminy w Niwiskach informuje, że w dniach od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.   

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

-faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwiecień 2022 r. gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.