door-to-door

plakat na temat projektu door to door 
plakat na temat projektu door to door 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych


GMINA NIWISKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

 Jeżeli jesteś:

  • niepełnosprawnym mieszkańcem Gminy Niwiska,
  • masz ukończone 18 lat
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważnym);

lub nie posiadasz orzeczenia ale potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawności (min. poruszasz się na wózku inwalidzkim, o kulach, jesteś osobą słabowidzącą, starszą lub znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji i nie masz możliwości otrzymania wsparcia od osób bliskich)

 skorzystaj z możliwości bezpłatnego dowozu  w ramach realizacji

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR

/to znaczy od drzwi do drzwi/

Z usługi transportowej mogą skorzystać uprawnieni mieszkańcy Gminy Niwiska od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 na terenie Gminy Niwiska oraz w obrębie do 30 km od granic Gminy. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Usługa transportu ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności mieszkańców, którzy borykają się z problemami dotarcia min.: do ośrodków zdrowia, urzędów, ośrodków kultury, obiektów sportowych, wszelkiego rodzaju szkoleń itp.

ZAMAWIAĆ USŁUGĘ MOŻNA:

  • pod numerem infolinii projektu: 667-559-352 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30; 
  • w biurze projektu Gminy niwiska pok. nr 7 (na parterze) poprzez złożenie:

- formularza wywiadu do zamówienia usługi door-to-door,
- oświadczenia Użytkownika/użytkowniczki o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi door-to-door,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • wysyłając e-mail wraz z wyżej wymienionymi dokumentami na adres:

            gopsniwiska@niwiska.pl, nzielinskaprojekt@niwiska.pl.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door.


Informacje o projekcie: Gmina Niwiska realizuje projekt grantowy „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Niwiska usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu wynosi: 335.300,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 282 590,84 PLN

Czas realizacji projektu: 01.11.2020r. do 31.10.2022r.

Okres realizacji usługi door-to-door: 01.01.2021 do 31.10.2022r., w ramach projektu oraz na czas trwałości realizacji projektu.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


Dokumenty do pobrania:

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-03-21 09:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 422 631