Aktualności

Liczba odsłon: 3329047

Nabór wniosków w ramach: Płatności dla małych gospodarstw

2024-07-02
Nabór wniosków w ramach: Płatności dla małych gospodarstw
Nabór wniosków w ramach: Płatności dla małych gospodarstw

Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  że do 31 sierpnia 2024 r. rolnicy mogą ubiegać się o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw, jeżeli łączna powierzchnia:

  • gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  • użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 r., wynosi nie więcej niż 5 ha.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw rolnik we wniosku o przyznanie płatności za ro 2024 ubiegał się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) płatność ONW, ekologiczną, i rolno-środowiskowo-klimatyczną czy zalesieniową wówczas poza ryczałtem może otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności. 

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość w złotych kwoty 225 ero/ha (w 2023 r. stawka wynosiła 1041,37 PLN/ha) powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów. Należy zaznaczyć, że jeżeli rolnik składając wniosek o dopłaty bezpośrednie ubiega się jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną, to na pewno korzystniej bedzie wystąpić o ryczałtową pomoc dla małych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do 31 sierpnia 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, wybierając we wniosku lub zmianie do wniosku załącznik: Z0296 - Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, którego wzór dostępny jest na stronie www.gov.pl/web/arimr.

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełnienia wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-24.