Aktualności

Liczba odsłon: 3150562

Gmina Niwiska na liście projektów po ocenie technicznej i formalnej

2018-11-22

Gmina Niwiska ubiega się o środki na  „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń”

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

  • budowę sieci wodociągowej o długości około L = 5 200,0 m o średnicach Ø 90 mm oraz Ø315 mm,
  • montaż hydrantów nadziemnych Dn80 mm z zasuwami,
  • montaż zasuw odcinających Dn300 mm,
  • montaż pompy głębinowej o wydajności Q=55 m3/h i H=30 m (ujęcie wody),
  • montaż zestawu pompowego wraz ze sterowaniem i monitoringiem pracy (przepompownia na stacji uzdatniania wody),
  • agregat prądotwórczy (przepompownia na stacji uzdatniania wody).

Szacowana wartość Projektu: 2 911 410,00 zł

Dofinansowanie:  1 982 859,65 zł

Czekamy na ocenę merytoryczna złożonych Projektów – uszeregowanie Projektów w związku z liczbą uzyskanych punktów.