Aktualności

Liczba odsłon: 3150485

Przebudowa drogi gruntowej śródpolnej w Niwiskach

2018-11-27
IMG 3820
IMG 3820

Roboty polegały na zmodernizowaniu 800  mb drogi dojazdowej do pól na nieruchomości nr ewid. 1876 w miejscowości Niwiska. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe Niwiska- Kolbuszowa i Niwiska- Hucisko. Przed modernizacją droga była tylko na niektórych odcinkach utwardzona gruzem budowlanym , reszta nawierzchni była trawiasta. Nawierzchnia drogi była nierówna i posiadała liczne zagłębienia  i nierówności. Modernizacja polegała na ściągnięciu warstwy humusu, utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 3, 50 m, zamiałowaniu, obraniu odcinka rowu, wykonaniu przepustów. Roboty wykonywała firma: Usługi Załadunkowe   i Transportowe, Roboty Ziemne, Robert Mokrzycki z Hadykówki. Koszt wykonania -  68 437, 20 zł brutto, z czego 55 000, 00 zł zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.  

Galeria