Aktualności

Liczba odsłon: 3150507

SPOTKANIA INFORMACYJNE - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2020

2020-03-02

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020. 

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 to projekt, który ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocję aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w 2020.

W tym roku przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

 • I ścieżka - „Wydarzenie” - np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne.
  Kwota dofinansowania jednej inicjatywy do 3 000 złotych.
  Ścieżka ta kierowana jest do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.
 • II ścieżka, skierowana tylko do młodych organizacji - „Plan Rozwoju Organizacji”.
  Będzie on zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji, proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań.
  Kwota dofinansowania jednej inicjatywy od 2 000 do 5 000 złotych.

Grupa nieformalna bądź samopomocowa jest reprezentowana przez trzy pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium województwa podkarpackiego. Przez młode organizacje pozarządowe rozumiemy, takie które od momentu rejestracji prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekroczył 25 tys. zł.

Czas przewidziany na realizację inicjatyw: 1 czerwca 2020r.  -  31 października 2020r.

Wnioski należy składać tylko w wersji elektronicznej w terminie od 24 lutego do 23 marca 2020 roku do godziny 16:00 na adres: wnioski2020@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Wniosek, Regulamin i inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronie projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędzie się w następujących terminach i lokalizacjach:

 • powiat mielecki – dnia 03 marca 2020 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Wadowice Górne (sala narad),
 • powiat kolbuszowski – dnia 04 marca 2020 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Niwiskach (sala konferencyjna),
 • powiat ropczycko-sędziszowski – dnia 05 marca 2020 r. o godz. 17:00 w budynku kulturalno-oświatowym (sala konferencyjna), Wielopole Skrzyńskie 244
 • powiat stalowowolski – dnia 09 marca 2020 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym (sala narad)
 • powiat tarnobrzeski – dnia 10 marca 2020 r. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Spotkania poprowadzi Sebastian Nabrzeski – Koordynator z ramienia Fundacji Fundusz Lokalny SMK